Ανακοινώσεις

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου ?Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις?

Επιστολή της ΕΠΕ για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου ?Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις? στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου


ΘΕΜΑ: «Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου ?Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις? στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου»

Αθήνα, 13-11-2014

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

σε πρόσφατο δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου (http://www.esos.gr/arthra/35691/deite-ta-eggrafa-ton-tropologion-gia-neo-lykeio) πληροφορηθήκαμε για την επικείμενη τροπολογία που κατάθεσε το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Στην τροπολογία αυτή γίνεται η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως εξεταζόμενο μάθημα για το Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, το οποίο είχε αφαιρεθεί και αντικατασταθεί από το μάθημα της Χημείας με τον Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013). Η αποκατάσταση όμως αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά καθώς γίνεται με την προσθήκη ενός διαζευκτικού ή μεταξύ του μαθήματος της Χημείας και της Πληροφορικής. Υπενθυμίζουμε ότι το μάθημα της Πληροφορικής ήταν εξεταζόμενο επί 15 συναπτά έτη και η αφαίρεσή του με το Ν. 4186 έγινε χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις της Ελληνικής κοινωνίας και της Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής κοινότητας των Πληροφορικών, όπως αυτές καταγράφηκαν τόσο στην προηγηθείσα της ψήφισης του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013) διαβούλευσης όσο και σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα της χώρας αλλά και στην έρευνα του Υπουργείου επί ζητημάτων Λυκείου - Λυκειακής Εκπαίδευσης (http://tinyurl.com/ousz4yh).

Δυστυχώς με την ίδια τροπολογία αφαιρείται το μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας, «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», διδασκαλίας 2 ωρών/εβδομάδα, της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου, το οποίο αποκρύπτεται ουσιαστικά στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας η οποία κάνει λόγο μόνο για διαγραφή της εξέτασης στο μάθημα και όχι του ίδιου του μαθήματος.

Με τα έγγραφα μας «Αναγκαιότητα και όχι επιλογή τα μαθήματα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις της Β/θμιας εκπαίδευσης και η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα» (http://tinyurl.com/nf2eg3h) στις 22/9/2014 και «Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος» (http://tinyurl.com/p4t6e48) στις 28/9/2014, τα οποία επισυνάπτουμε και στο παρόν έγγραφο, σας ενημερώναμε για τις προτάσεις μας που αφορούσαν τις απαραίτητες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου ώστε:

 1. Να υπάρχει μάθημα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τουλάχιστον 2 ωρών/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

 2. Επιπλέον του μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας στην Γ' τάξη, να υπάρχει Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής για όλους τους υποψηφίους του Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, για το οποίο να προβλέπονται ανάλογες ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα όπως και για τα άλλα μαθήματα προσανατολισμού (Νεολ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία) για την κάλυψη της ύλης. Το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής θα πρέπει:

 • Να έχει ως βασικό κορμό την Αλγοριθμική, τις Δομές Δεδομένων και τον Προγραμματισμό.

 • Να έχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και να χρησιμοποιεί μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού ως μέσο κωδικοποίησης των αλγορίθμων. Το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό να αποτελεί το τεχνικό πλαίσιο για την εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.

 1. Άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση του φροντιστηριακού χαρακτήρα που έχουν λάβει οι εισαγωγικές εξετάσεις στη χώρα μας:

 • Ορισμό ως μέγιστου αριθμού μαθητών των τμημάτων κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου τους 12 μαθητές ανά τμήμα.

 • Ορισμό της κατάλληλης διδακτικής ύλης, ανά μάθημα κατεύθυνσης, ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη διδασκαλία της στο χρόνο που αντιστοιχεί στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε πανελληνίως εξεταζόμενου μαθήματος.

 • Αναβάθμιση των εργαστηρίων, για όσα μαθήματα έχουν εργαστηριακό μέρος, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαστήρια μέσα στα οποία θα βιώσουν την δημιουργική διάσταση των επιστημών που απαιτεί η ουσιαστική παιδεία σε αντίθεση με την παιδεία της αποστήθισης και των φροντιστηρίων. Όλα τα εργαστήρια της Πληροφορικής θα πρέπει να λειτουργούν με λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Μαζί με τις προτάσεις στα ανωτέρω έγγραφα γίνεται αναλυτική τεκμηρίωση, με συγκεκριμένα παραδείγματα, για τις ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων επιστημόνων, τις σύγχρονες τάσεις στα εκπαιδευτικά και εξεταστικά (εθνικά και διεθνή) συστήματα, την σημασία της παρουσίας μίας αναβαθμισμένης Πληροφορικής Παιδείας καθώς και ενδεικτική μελέτη των οδηγών σπουδών των τμημάτων του 2ου (Θετικών Επιστημών) και 4ου (Τεχνολογικών Επιστημών) του μηχανογραφικού δελτίου 2014.

Η συγκεκριμένη τροπολογία οφείλεται στην εισήγηση του Ι.Ε.Π. (http://www.esos.gr/arthra/i-eisigisi-toy-iep-gia-tin-epanafora-tis-pliroforikis-stis-panelladikes-mono-sto-esos) όπου προτείνεται η κατάργηση του μαθήματος Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής αφού, όπως διατυπώνεται στην εισήγηση, η εισαγωγή της αποτελούσε αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του εξεταζόμενου μαθήματος Πληροφορικής. Δηλαδή η επιλογή ή όχι της ύπαρξης ενός μαθήματος γενικής παιδείας εξαρτάται από το κατά πόσο ένα μάθημα απαιτείται να εξετάζεται σε ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Οι απόψεις αυτές στερούνται επιστημονικής λογικής και είναι άξιον απορίας πως διατυπώνονται από το Ι.Ε.Π. το οποίο έχει σημαντικό ρόλο και ανάλογες ευθύνες για την χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από τη συνέχεια της εισήγησης όπου ακολουθεί μια γενική αναφορά ότι « ... η διδασκαλία του μαθήματος πληροφορικής παρουσιάζει σε επίπεδο διάθεσης ωρών μια προϊούσα αύξηση την τελευταία δεκαετία ...» η οποία στηρίζεται σε μια άθροιση ωρών σε διάφορες βαθμίδες (όχι μόνο στο Γενικό Λύκειο) χωρίς να εξετάζεται καθόλου το ίδιο το αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής και ο καθοριστικός ρόλος της στο παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό, επιστημονικό και φυσικά εκπαιδευτικό γίγνεσθαι τις τελευταίες δεκαετίες. Η κυριαρχία αυτών των λογικών, σε κορυφαίο επίπεδο χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί τροχοπέδη για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Επίσης όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αλλά και έντονη ανησυχία για τον μη καθορισμό του τρόπου επιλογής του εξεταζόμενου μαθήματος της Πληροφορικής στο Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Η ανησυχία αυτή πηγάζει από διαρροές του Υπουργείου σε ηλεκτρονικά μέσα ότι θα γίνει διάσπαση του πεδίου το οποίο είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τους μαθητές καθώς περιορίζει σημαντικά τις επιλογές τους σε σχολές εισαγωγής. Επίσης ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία προκαλούν και διαρροές που αναφέρουν ότι η Πληροφορική θα εξετάζεται μόνο για τους υποψηφίους των σχολών Πληροφορικής. Μία τέτοια επιλογή, πέρα από το ότι μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία συρρίκνωση του αριθμού των υποψηφίων σε σχολές πληροφορικής (αφού θα περιορίζονται οι επιλογές τους μόνο σε αυτές), είναι και άδικη και αντιεπιστημονική, αφού σύμφωνα με μελέτη, που βρίσκεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα, η μεγάλη πλειοψηφία των τμημάτων στο 2ο (Θετικών Επιστημών) και 4ο (Τεχνολογικών Επιστημών) πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου 2014 έχουν στο βασικό πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα Πληροφορικής και Προγραμματισμού ενώ τα τμήματα που έχουν Χημεία είναι πολύ λιγότερα. Υπενθυμίζουμε ότι η πρότασή μας, η οποία βρίσκεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα, αφορά τη μη διάσπαση του πεδίου και την εξέταση και των 5 μαθημάτων (Νεολ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική και Χημεία) στο Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, με διατήρηση του συνόλου των ωρών στις 20, ως το πλέον ωφέλιμο για τους μαθητές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και της χώρας, ζητούμε:

 1. Τη διατήρηση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» ως μάθημα Γενικής Παιδείας της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου.

 2. Τη μη διάσπαση του Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και είτε την εξέταση και των πέντε μαθημάτων (Νεολ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική και Χημεία) στο συγκεκριμένο πεδίο, ως την πιο ενδεδειγμένη και συμφέρουσα για τους μαθητές λύση, είτε την ελεύθερη επιλογή μεταξύ Πληροφορικής και Χημείας από τους μαθητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αναμένει τις πρωτοβουλίες σας και είναι στην διάθεση σας για την παροχή επιπλέον στοιχείων και την περαιτέρω ενημέρωσή σας για την αναγκαιότητα των προτάσεών της.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Επισυναπτόμενα:

 1. Έγγραφο με θέμα «Αναγκαιότητα και όχι επιλογή τα μαθήματα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις της Β/θμιας εκπαίδευσης και η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα» που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας στις 22/9/2014 (http://tinyurl.com/nf2eg3h).

 2. Έγγραφο με θέμα «Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος» που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας στις 28/9/2014 (http://tinyurl.com/p4t6e48).

 3. Πίνακας Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου 2014, 2ου και 4ου πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) με σημείωση για το ποια είναι τμήματα Πληροφορικής και ποια έχουν μαθήματα Πληροφορικής (Προγραμματισμού και όχι απλώς Τ.Π.Ε) (http://tinyurl.com/nf2eg3h).


JEvents Calendar

June 2024
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Επισκεψιμότητα

Today 1

All 742

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions